Na internetu jsme chvilku, a nemáme tolik hodnocení na heurece, ale jinak se prodeji, montáži a servisu věnujeme více než 20 let.

Jak získat dotaci Zelená úsporám 2023

Potřebujete pomoci s vyřizováním dotací z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM? Naše firma Kotle-cerpadla.cz je Vám plně k dispozici, abychom vám nabídli oporu v cestě za získáním dotace. Můžete získat až 100 000 Kč od státu na výměnu zdroje tepla. Pro bližší informace nás kontaktujte na tel: +420 774 488 699.

Jsme zkušení v oblasti programu Zelená úsporám a již jsme úspěšně realizovali stovky žádostí. Pokračujeme v poskytování našich služeb po celé České republice včetně zpracování žádosti a potřebné dokumentace. Kontaktujte nás a přesvědčte se, že vytápění pomocí moderních zdrojů tepla je nejen šetrné k životnímu prostředí, ale také finančně výhodné. Můžete si prohlédnout dotované kotle v naší nabídce.

Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM poskytuje dotace v třech hlavních oblastech. První oblast se zaměřuje na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Druhá oblast podporuje výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Třetí oblast se týká efektivního využití zdrojů energie, například výměny zdrojů tepla.

Pro získání dotace musíte splnit určité podmínky. Žádat o dotaci mohou vlastníci nebo spoluvlastníci nemovitosti, a to buď rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti musí pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně ke dni podání žádosti. Také je nutné, aby žadatel nebo některý z členů jeho domácnosti v minulosti pobíral příspěvek na bydlení.

Dotace lze čerpat na výměnu neekologických zdrojů tepla za nové ekologické zdroje. Mezi podporované zdroje patří kotle na biomasu s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva, tepelná čerpadla (elektrická a plynová) s určitými energetickými třídami a parametry stanovenými nařízením Komise EU. Je však třeba poznamenat, že tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

Pokud jde o oblast podpory C, dotace se týkají výměny neekologických zdrojů tepla za ekologické zdroje, instalace solárních termických a fotovoltaických systémů a systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Dotace jsou poskytovány na základě žádostí, které je nutné podat elektronicky v určeném časovém období. Podmínky pro poskytnutí dotace se liší v závislosti na typu zdroje tepla. Pro biomasu musí zdroje splňovat požadavky na ekodesign, v případě tepelných čerpadel je třeba splnit určité energetické třídy a parametry a kondenzační plynové kotle musí splňovat požadavky na ekodesign.

Výše dotace závisí na typu zdroje tepla. Maximální limity jsou stanoveny následovně: tepelné čerpadlo 180 000 Kč, kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000 Kč a kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč.

Pokud potřebujete další informace, neváhejte nás kontaktovat. Jsme připraveni vám pomoci s vyřízením dotace od začátku do konce. Můžete nás kontaktovat na webu Kotle-cerpadla.cz, emailem na info@kotle-cerpadla.cz nebo telefonicky na +420 774 488 699.