Na internetu jsme chvilku, a nemáme tolik hodnocení na heurece, ale jinak se prodeji, montáži a servisu věnujeme více než 20 let.

Jak vybrat kotel na tuhá paliva

Při výběru kotle na tuhá paliva je důležité zvážit typ paliva a technologii spalování. Dříve se rozhodovalo podle dostupnosti paliva, ale nyní je klíčovým faktorem technologie a související náklady. Je také důležité zvážit typ spalování a způsob přikládání paliva. Dalším faktorem může být palivová univerzálnost, tedy možnost kombinace různých druhů paliva.

Je nutné si uvědomit, že kotle podléhají emisním třídám, které se v poslední době zpřísňují. Kotle emisní třídy 1, 2 a 3 by už neměly být v prodeji od roku 2018 a od roku 2022 by měl být zakázán provoz kotelů 1. a 2. třídy. Budoucností jsou kotle 4. a 5. třídy, které nabízejí srovnatelný komfort s plynovými a elektrickými kotli.

Hlavní vlastností kotle je jeho schopnost řídit topný proces, tedy regulovat přísun paliva a spalovacího vzduchu. Kotle se liší v přísunu vzduchu, který může být přirozený (závislý na tahu komína) nebo nucený (regulován ventilátorem). Přísun paliva může být buď ruční (přidávání paliva manuálně) nebo řízený (automatické přidávání paliva podle tepelného výkonu).

Kotle na tuhá paliva umožňují spalovat dřevo, pelety, uhlí či koks a jsou jednou z nejlevnějších variant topení. Moderní kotle od značek Atmos, Dakon, Viadrus se vyznačují vysokou účinností a šetrností k životnímu prostředí. Tradiční kotle na tuhá paliva mají nízké pořizovací a provozní náklady, ale vyžadují manipulaci s palivem a místo pro jeho skladování.

Pokud nemáte přívod plynu, můžete využít kotel na tuhá paliva s vyšším komfortem obsluhy. Kotle na dřevo mohou sloužit jako hlavní topný systém nebo jako alternativa k plynovému nebo olejovému vytápění.

Existují čtyři hlavní technologie spalování: prohořívací kotle, odhořívací kotle, kotle s retenční komorou a fluidní kotle.

Prohořívací kotle jsou nejběžnějším typem kotlů na tuhá paliva. Palivo se v nich spaluje na roštu a spaliny procházejí přímo komínem. Tyto kotle jsou relativně jednoduché na provoz a údržbu, ale mají nižší účinnost než ostatní technologie spalování.

Odhořívací kotle mají vnitřní spalovací komoru, kde palivo hoří za přítomnosti vyšší teploty a omezeného přístupu kyslíku. Spaliny se poté přivádějí do sekundární spalovací zóny, kde dochází k dokončení spalování. Tato technologie umožňuje vyšší účinnost a nižší emise.

Kotle s retenční komorou mají dodatečnou komoru pro spalování, která umožňuje delší dobu setrvání spalin při vysoké teplotě. To vede k úplnému spálení paliva a snížení emisí. Tyto kotle jsou obzvláště vhodné pro spalování uhlí s vysokým obsahem popela.

Fluidní kotle využívají princip fluidního lože, kde se palivo spaluje ve formě pelet nebo prachu suspendovaného ve vzduchu nebo výpary. Tato technologie umožňuje velmi vysokou účinnost a nízké emise, ale je náročnější na údržbu a vyšší pořizovací náklady.

Při výběru kotle na tuhá paliva je třeba zvážit tyto různé technologie spalování a jejich výhody a nevýhody. Důležité je také zohlednit vaše potřeby v oblasti účinnosti, emisí, komfortu obsluhy a finančního rozpočtu.

Při výběru kotle na tuhá paliva je důležité zvážit také ekologické aspekty. V posledních letech roste povědomí o environmentálních dopadech spalování a snahy o snížení emisí skleníkových plynů a znečištění ovzduší. Vzhledem k tomu je stále větší důraz kladen na vývoj kotlů s nižšími emisemi.

Pokud preferujete vyšší úroveň ekologického ohledu, měli byste se zaměřit na technologie spalování s vysokou účinností a nízkými emisemi, jako jsou odhořívací kotle nebo fluidní kotle. Tyto typy kotlů jsou navrženy tak, aby minimalizovaly emise znečišťujících látek, jako jsou oxidy dusíku (NOx) a oxid uhličitý (CO2). Mohou tak přispět ke snížení negativního dopadu na životní prostředí.

Dále je dobré zvážit také další faktory, jako je údržba a provozní náklady. Některé technologie spalování mohou vyžadovat pravidelnou údržbu a čištění, zatímco jiné mohou být méně náročné na obsluhu. Zohledněte také finanční stránku, protože některé typy kotlů mohou mít vyšší pořizovací náklady než jiné.

Celkově je důležité provést pečlivý průzkum a poradit se s odborníky před rozhodnutím o koupi kotle na tuhá paliva. Každá domácnost má své vlastní specifické potřeby a priority, a je dobré najít optimální kombinaci účinnosti, ekologických aspektů, provozních nákladů a dalších faktorů, které jsou pro vás důležité.