Na internetu jsme chvilku, a nemáme tolik hodnocení na heurece, ale jinak se prodeji, montáži a servisu věnujeme více než 20 let.

Jak odvzdušnit topení

Pokud se vám zdá, že vaše radiátory nevydávají teplo dostatečně, rovnoměrně nebo z nich slyšíte šplouchavé zvuky, je pravděpodobně čas provést odvzdušnění topného systému. Odvzdušnění je důležitým krokem v údržbě a správném fungování topení v domácnosti. Proces odvzdušnění spočívá ve odstranění vzduchových bublin z radiátorů, které mohou bránit efektivnímu rozvodu tepla a snižovat účinnost topení.

Odvzdušnění topení můžete provést sami, ale je důležité dodržovat správný postup a bezpečnostní opatření. Pokud máte pochybnosti nebo nejste si jistí, je lepší požádat o pomoc profesionálního topenáře.

Frekvence odvzdušňování radiátorů by měla být pravidelná, aby se zabránilo problémům s topením a dosáhlo co nejlepšího využití energie. Obecně se doporučuje odvzdušnit radiátory na začátku topné sezóny. Pokud je však potřeba odvzdušňovat topení příliš často, je lepší nechat jej zkontrolovat odborníkem.

Pro odvzdušnění topení budete potřebovat několik věcí, jako je vhodná nádoba na odkapávající vodu (miska, kbelík, hrnek), utěrky nebo hadry a odvzdušňovací klíč pro radiátory, nebo v případě potřeby šroubovák příslušné velikosti.

Jak na to? Postup odvzdušnění radiátorů krok za krokem:

  1. Povolte ventil

Umístěte kbelík nebo misku pod ventil radiátoru a ochraňte zeď utěrkou nebo hadrem. Přiložte odvzdušňovací klíč k ventilu, který se obvykle nachází v horní části radiátoru. Opatrně otočte klíč proti směru hodinových ručiček, abyste ventil otevřeli na maximum.

  1. Vyčkejte, až začne vytékat voda

Když je ventil otevřený, začne z něj nejprve unikat vzduch, což může být slyšet jako syčení. Postupně se začne vytékat voda. Buďte opatrní, abyste ventil neotevřeli příliš moc, abyste zabránili příliš velkému úniku vody, což by mohlo vést k potřebě doplnění vody do systému.

  1. Utáhněte ventil

Jakmile jste provedli odvzdušnění a voda vytéká bez vzduchu, uzavřete ventil opatrně, abyste nepoškodili závit. Po chvíli zkontrolujte, zda všechny radiátory správně topí. Dále si ověřte a upravte tlak v systému, pokud je to potřeba.

Odvzdušnění topení v paneláku a rodinném domě:

Postup odvzdušnění se může mírně lišit v různých typech nemovitostí. V případě vícepatrového domu je nejprve nutné odvzdušnit radiátory v nejnižším patře a postupovat směrem nahoru.

V bytovém domě je doporučeno nejprve vypnout oběhové čerpadlo topného systému. Odvzdušňovací ventily mohou být umístěny pouze na nejvyšším patře. Proto zapněte všechny radiátory na nejvyšší stupeň, aby se přebytečný vzduch dostal až nahoru, a poté můžete začít s odvzdušněním.

Jak odvzdušnit podlahové topení?

Podlahové topení vyžaduje stejně jako radiátory pravidelné odvzdušňování, jelikož je také závislé na cirkulaci vody. Každý systém podlahového teplovodního topení by měl mít odvzdušňovací ventily v rozvaděči a na kotli. Tyto ventily automaticky vypouští vzduch, a je tedy potřeba je doplnit vodou jen občas.

Postup odvzdušnění podlahového topení:

  1. Uzavřete všechny okruhy na rozvaděči.
  2. Připojte hadici na vodu k vypouštěcímu a napouštěcímu kohoutu vrchního tělesa rozvaděče.
  3. Připojte další hadici na spodní těleso rozvaděče.
  4. Postupně otevřete a zavřete jednotlivé okruhy a opatrně dopouštějte vodu.

Odvzdušnění topného systému je klíčovým krokem pro zajištění správného fungování a efektivního vytápění v domácnosti. Pravidelným odvzdušněním můžete ušetřit na nákladech za energii a zajistit si příjemně vyhřátý domov.