Na internetu jsme chvilku, a nemáme tolik hodnocení na heurece, ale jinak se prodeji, montáži a servisu věnujeme více než 20 let.

Kotlíkové dotace a MŽP

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) dnes oznámily novou výzvu týkající se dotací na výměnu kotlů a zveřejnily podmínky této iniciativy. Některé kraje budou přijímat žádosti již během léta. Celková suma 1,7 miliardy korun bude pokrývat přibližně 15 tisíc výměn kotlů pro nejzranitelnější domácnosti, zejména pro seniory a domácnosti s příspěvkem na bydlení. Zájemci mimo tuto skupinu budou moci využít dotace pro výměnu zdrojů podle programu Nová zelená úsporám. Od září bude tento program nově nabízet i příspěvek na výměnu starých plynových kotlů za tepelná čerpadla.

Výměnou jednoho kotle se ročně ušetří 40 kg prachu ve vzduchu, ale v některých případech může být ušetřeno až více než 180 kg nebezpečných prachových částic. Díky programu kotlíkových dotací mezi lety 2016 a 2021 došlo podle dat Českého hydrometeorologického ústavu ke snížení území ČR s nadlimitními koncentracemi karcinogenního benzo[a]pyrenu z 25,9 % na 6,1 % a snížení podílu populace zasaženého nadlimitním znečištěním z 55,7 % na 20,0 %. I přesto zůstává situace v některých oblastech neuspokojivá, a proto je důležité pokračovat v programu kotlíkových dotací v následujících letech.

Od září 2024 bude zakázáno používání starých kotlů na uhlí nebo dřevo, které nesplňují alespoň emisní třídu 3. Ministerstvo životního prostředí již od roku 2015 poskytuje dotace na jejich výměnu, a díky úspěšnému programu kotlíkových dotací bylo dosud vyměněno přes 103 tisíc kotlů a vyplaceno více než 11 miliard korun. Odhaduje se, že je třeba vyměnit dalších 150 tisíc neekologických kotlů.

Ministr životního prostředí Petr Hladík zdůraznil, že domácnosti ohrožené energetickou chudobou dostávají od začátku tohoto roku dotace na zateplení z programu Nová zelená úsporám Light a nyní jim budou poskytnuty i výhodné dotace na výměnu starých neekologických kotlů. To jim zajistí úspornější vytápění a zároveň jim zabrání v očekávaných pokutách za provoz starých kotlů od září příštího roku.

Pro nízkopříjmové domácnosti, které mohou získat až 95% podporu na výměnu nevyhovujících kotlů na tuhá paliva, jsou vyhrazeny finanční prostředky z evropských fondů ve výši 1,7 miliardy korun. To zahrnuje náhradu za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu. Podporu mohou žádat i domácnosti, které si již vyměnily zastaralé zařízení po 1. lednu 2021, a to senioři s důchodem, invalidé ve 3. stupni invalidity a domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení. Podmínkou je, že výměna musela proběhnout po 1. lednu 2021. Žádosti budou přijímány postupně od letních prázdnin, a věří se, že zhruba patnáct tisíc žadatelů bude žádat o dotaci na výměnu kotle.

Administraci žádostí a vyplácení finanční podpory budou mít na starosti kraje, které budou povinny umožnit žadatelům zálohu ve výši minimálně 60 % z celkové dotace. Záloha bude uvolněna na základě faktury dodavatele a po dokončení a doložení realizace výměny budou uvolněny zbylé peníze na základě předložení všech potřebných dokladů.

Všechny kraje vyhlásí výzvy do konce června a začnou přijímat žádosti elektronicky postupně od letních prázdnin. Některé kraje již avizovaly, že začnou přijímat žádosti během léta, aby domácnosti měly dostatek času na provedení výměny ještě před začátkem topné sezony.

Pro ostatní domácnosti je k dispozici 50% podpora na výměnu kotlů z programu Nová zelená úsporám, a to bez ohledu na jejich příjmy. Mají také možnost kombinovat výměnu kotle s dalšími úspornými opatřeními, která ještě zvýší celkový úsporný efekt. Program Nová zelená úsporám zaznamenal velký zájem o dotace na tepelná čerpadla, a v současné době se přijímá přibližně tisícovka žádostí měsíčně. Plánuje se rozšíření tohoto programu od září, aby mohl podporovat i výměnu plynových kotlů za tepelná čerpadla. Podrobné podmínky dotací na výměnu kotlů jsou k dispozici na webové stránce www.kotlikydotace.cz.