Na internetu jsme chvilku, a nemáme tolik hodnocení na heurece, ale jinak se prodeji, montáži a servisu věnujeme více než 20 let.

Proč chtít akumulační nádrž

Tepelná čerpadla jsou důležitým prvkem moderních vytápěcích systémů a využití nebo nevyužití akumulační nádoby je často diskutovaným tématem mezi montážními firmami a výrobci. V tomto článku se podíváme na základní argumenty pro instalaci akumulační nádoby.

Mnoho výrobců již doporučuje akumulační nádobu jako součást svých řešení, protože s ní je chování tepelného čerpadla klidnější a předvídatelnější. Některé montážní firmy však mohou tento prvek vynechat, což umožňuje nabídnout nižší cenu. Je důležité si uvědomit, že akumulační nádoba má své opodstatnění a několik klíčových výhod.

Jedním z argumentů proti akumulačním nádobám je tvrzení, že inverterová tepelná čerpadla si umí přizpůsobit svůj výkon dle aktuální spotřeby tepla v domě, a tak není nutná akumulační nádoba. To sice platí, ale existuje řada dalších důvodů, proč je použití akumulační nádoby s inverterovými čerpadly doporučováno.

Akumulační nádoba hraje důležitou roli při odmrazování tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla s reverzním odmrazováním využívají k odmrazení uložené teplo v otopné soustavě. Přidáním akumulační nádoby se zvýší objem topné vody a zlepší se odmrazování.

Další výhodou akumulační nádoby je správnost zapojení, která zamezuje náhle studeným radiátorům po odmrazení. Pokud je nádoba čtyřbodově zapojena, tepelné čerpadlo pro odmrazení využije energii v akumulační nádobě a nedojde k výraznému ochlazení otopné soustavy.

Také prodlužování životnosti tepelného čerpadla je důležitým aspektem. Inverterová čerpadla sice dokážou přizpůsobit svůj výkon, ale ne tak rychle jako může dojít ke změně průtoku v otopné soustavě (například uzavření hlavic). S akumulační nádobou dostane tepelné čerpadlo více času na modulaci výkonu a to přispívá k prodloužení jeho životnosti.

Mezi nevýhody akumulačních nádob patří větší prostorová náročnost v technické místnosti, nutnost dalšího oběhového čerpadla pro otopnou soustavu a vyšší investiční náklady.

Rozhodnutí, zda instalovat akumulační nádobu, snížit či zvýšit její objem, je velmi individuální a závisí na konkrétních podmínkách a potřebách. Pokud máte k tomuto tématu nějaké otázky, můžete se obrátit na odborníky, kteří vám rádi poskytnou další informace.