Na internetu jsme chvilku, a nemáme tolik hodnocení na heurece, ale jinak se prodeji, montáži a servisu věnujeme více než 20 let.

Výhody akumulačních nádrží

Akumulační nádrže jsou důležitou součástí topného systému. Na trhu je k dispozici řada různých druhů a velikostí nádrží, které můžete vybrat tak, aby odpovídaly vašemu topnému systému. Pořizovací náklady za akumulační nádrž se pohybují od zhruba 12 000 Kč a více.

Princip akumulační nádrže spočívá v jejím umístění v topném okruhu, kde slouží k uchování tepla a rovnoměrnému využití energie v době, kdy je hlavní zdroj tepla mimo provoz. Tímto způsobem se dosahuje ekologičtějšího provozu a levnějšího vytápění, a to jak v domácnostech, tak i ve firmách.

Mezi hlavní výhody akumulačních nádrží patří:

  1. Ekologický provoz: Díky využívání obnovitelných zdrojů energie, například akumulace dešťové vody nebo jiných obnovitelných zdrojů, se zajišťuje ekologičtější provoz topného systému.

  2. Levné vytápění: Použití akumulační nádrže přispívá ke snížení nákladů na vytápění objektu. Investice do nádrže se může vrátit v podobě úspor až několika tisíc až desetitisíc korun.

  3. Efektivita nádrže: Efektivita akumulační nádrže je závislá na kvalitě tepelné izolace objektu. Správně izolovaný objekt minimalizuje únik tepla z topné soustavy s akumulační nádrží. To zajistí, že nádrž bude vždy poskytovat teplo, když ho budete potřebovat, a nebude docházet ke kolísání teplot.

  4. Prodloužení životnosti kotle: Akumulační nádrž, jako součást topného systému, může přispět k prodloužení životnosti kotle. Při vhodném provozu celé soustavy je snížená tvorba zplodin a šetří se také komín.

Celkově lze tedy říci, že akumulační nádrže přinášejí řadu výhod, jako je ekologičtější provoz, úspora nákladů na vytápění, zvýšená efektivita topného systému a prodloužení životnosti kotle. Toto zařízení je vhodné pro využití jak v domácnostech, tak i v průmyslových podnicích a firmách.